Disclaimer


Jurjen de Vries retailmanagement en efficiency wijst u ten aanzien van de website
www.jurjendevriesretail.nl op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Jurjen de Vries. Het is niet toegestaan om
de site of gedeelten daarvan te kopiëren of vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Jurjen de Vries. Deze toestemming heeft betrekking op commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Jurjen de Vries met constante zorg en aandacht
samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd